Varyemez amca sendromuna dikkat

0 12

Varyemezlik, kişinin çok gelişmiş maddesel gücüne karşın düşük toplumsal standartlarda yaşaması ve hayatını bu türlü yansıtmasıdır. Etrafındaki, insanlara duyarsız ve ilgisizdir. Onu tek heyecanlandıran şey paradır. Para çıkarı, tüm ilgilerinde hayatının merkezinde rol alır. Etrafı tarafından cimri olarak nitelendirilen bu hastalık aslında, kişinin elindeki parayı kaybetme endişesinden gelir. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, varyemezliğin altında yatan nedenler hakkında bilgiler paylaştı.

Kişiyi ve yakın etrafını sıkıntı durumda bırakır

Varyemez insanların büyük bir çoğunluğu, çocukluk devirlerinde maddi zahmetler yaşamış ve hayatlarının bir kısmı yoksullukla geçmiştir. Lakin yeniden de çocukluk periyodunda yoksulluk yaşamayıp da ilerleyen yaşlarda varmeymezliğe dönüşen bireyler de vardır. Alışılmış ki, varyemezliğin art planında, şahısların yaşadıkları ülke kurallarının ileriye dönük itimat verici ya da vermeyici tavırları da kıymetlidir.

Bu bireylerin harcamakla bitmeyecek bir servetleri olmasına karşın, para kazanmadıkları günü ziyanda sayarlar. Onlardan bir lira çıkması demek, iflas etmeleri ile eş manalıdır. Asla rastgele bir toplumsal yardım oluşumuna iştirakleri olmaz, olsa da çok hudutlu o da etrafındaki baskıları azaltmak için olur. Asla bir diğerine borç vermezler. Kefil olmazlar. Onlara nazaran sadaka isteyenler fakirlik numarası yapan varlıklı bireylerdir.

Bulundukları ortamlarda kendisinden para isteneceği korkusu ile işlerin çok makus gittiğinden, ziyanlardan, ziyanlardan bahsedilir daima. Neredeyse çıkarıp 10 lira da sizin vermek isteyeceğiniz gelir, o kadar fakir-fukara edebiyatı yaparlar. En büyük memnunlukları, bankalardaki ya da özel kasalardaki paralarını ve başka maddi birikimlerini düşünmektir. Lakin daima bu paralara yenileri eklenmelidir yoksa kendilerini tekrar mutsuz hissederler.

Aslında varyemezler, varlık içinde yokluk yaşayan insanlardır. Ekonomik güçleri ile orantılı bir ömür sürmezler. Olabildiğince kolay yaşamaya çalışmaları, mütevaziliklerinden değil para harcama kaygılarındandır. Şayet varyemez kişi devlet idaresinde tesirli bir mevkide ise, eli asla cebine gitmez. Varyemez şahıslar rüşvet ve komite üzere nakdî akçeli işlere son derece müsaittirler. Yolsuzluklarını kendi vicdanlarında aklayacak bir sürü sebep bulabilirler. Fakat varyemezi en çok rahatsız eden ögelerden biri de kendilerinden öbür bireylerin de para kazanmasıdır. Onlar yalnızca kendileri kazansın isterler. Ya da oburlarının yararları kendisininkinin yanında çok kıymetsiz olmalıdır. Öteki türlü de mutsuz olurlar. Lakin en tehlikeli varyemezler yönetici vasfında olanlardır. Zira bulundukları kurumu imkanları el verdiğince sömürmeye çalışırlar ve bu hususta hudut tanımazlar.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ile Varyemezlik ilgisi

Varyemezlik, obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun (OKKB) bir sonucu ise kişi kendisini, dostlarından ve hoşça vakit geçirebileceği etkinliklerden uzak bırakacak derecede para kazanmaya adayabilir. Birebir biçimde para harcamaya karşı da önemli bir hasislik geliştirirler. Bu bireyler asla öbür birine ikramda bulunmaz, çay bile ısmarlamazlar. Takıntılı bir biçimde para kazanmaya odaklanmışlardır. Hobilerle uğraşmak, tatil yapmak üzere zevk alınabilecek aktiflikleri bir öteki vakitte yapmaya karar verdiklerinden, nizamları daima para kazanmak üzerine konseyidir. Tatile zorlandıklarında ise zevk alamaz ve beraberindekilere de huzur vermezler. Tatilde bile iş yapmaya çalışırlar ya da tatili çok programlı ve yakınları için katlanılamaz hale getirirler. Kendisi, ailesi ve etrafı için özel bir mana ve bedeli olmasa bile eskiyip, yıpranmış ya da bedeli olmayan şeyleri atamaz, elden çıkaramaz. Bu nedenle OKKBli bir varyemezi 20 yıllık bir gömleği ya da 30 yıllık bir kazağı giyerken görebiliriz. Ayakkabısını her yeri aşılana kadar, tamir ettire ettire kullanmasına şahit olabilirsiniz.

Lakin burada değerli bir konu var; obsesif kişilikli varyemezler, para kazanmak için yasal yolları kullanırlar. Kanunlara karşı gelmezler, diğerlerini dolandırmazlar. Hasebiyle OKKB yaşayan kişi, kültürel ve dindarlıkla açıklanamayacak bir biçimde ahlak, doğruluk, dürüstlük, manevi kıymetler, sadakat, onur, prensip üzere hususlarda vicdanının sesini çok derecede dinler ve gerekli müsamaha, anlayış ve esnekliği gösteremez. Lakin tekrar de yaptığı işi bitirmesini güçleştirebilecek ve mahzur oluşturabilecek çok bir mükemmeliyetçilik içinde olabilirler.

Sonuç itibariyle nasıl ki israf ve savurganlık toplumsal dinamikleri ve ulusal ekonomiyi tehdit eden bir öge ise varyemezlik de birebir formda bireyler ortası bağlantıları, ferdî misyonları sekteye uğratan kıymetli toplumsal bir sıkıntıdır. İfrat ve tefrite girmeden, orta yollu ve itidalli davranmak en uygunudur. Hem ayaklarımızı yorganımıza nazaran uzatarak tasarruftan yana olmalıyız hem de muhtaçlık sahiplerini, fakirleri gözetecek cömerlik davranışlarını gösterebilmeliyiz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.